Dina Personuppgifter

Babyproffsens behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?
Babyproffsen samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:
Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)

Adress
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer
IP-adress
Förväntat födelsedatum om du uppgett detta
Information om din användning av Babyproffsen hemsida

Uppgifter om dina inköp

Insamling av personuppgifter
Om du registrerar ett konto hos oss eller handlar hos oss på Babyproffsen.se så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar.

Babyproffsen AB, Per Albin Hanssons Väg 4A , Sverige är personuppgiftsansvarig. Babyproffsen AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt dessa köpvillkor.


Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;

  • informera dig om våra kampanjer och produkter.
    skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser.
  • Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.


Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring
Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att giltig legitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Undantaget är uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen då Babyproffsen har skyldighet att spara relevanta uppgifter enligt gällande lag. 

Du kontaktar oss på mail: webborder@babyproffsen.se

Varumärken

Gilla oss på Facebook för att se nyheter, kampanjer och tävlingar.