Välj filter

BILSTOLSGUIDE

Varför bilbarnstol?

Bilens krocksäkerhetsutrustning är främst utvecklad utifrån vuxna människors kroppar och dimensioner. Barn är inte bara mindre utan också mer bäckliga vid en kollision eller kraftig inbromsning. Barn är därav mer utsatta i trafiken och behöver extra skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde vid transport i motorfordon. Vilken typ av extra skydd man ska använda sig av styrs främst av barnets ålder.

Vad säger lagen?
I Sverige har vi lag på att alla som färdas i bil ska använda bilbälte, oavsett var i bilen man sitter.

Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Föraren ansvarar för att alla passagerare under 15 år använder bilbälte eller för åldern avsedd skyddsanordning.

E-godkännande
E-godkännandet är europeiskt och styrs av ECE-reglemente 44. E:et står för Europa och ECE för Economic Commission for Europe.

För närvarande testas bilbarnskydd enligt den senaste revision 4 (ECE R 44/04). 15 länder har godkänt och antagit ECE R 44/04 och provning genomförs i något av dessa. Provningen för godkännande enligt ECE-reglemente 44704 utgår från olika viktgrupper enligt följande indelning:

Grupp 0 0-10 kilo eller ca 0-1 år
Grupp 0+ 0-13 kilo eller 0-1½ år
Grupp 1 9-18 kilo eller ca 1-3 år
Grupp 2 15-25 kilo eller ca 3-6 år
Grupp 3 22-36 kilo eller ca 6-10 år

Plus Test för bilbarnstolar – Så åker ditt barn säkert i bilen.
Plus Test det säkraste alternativet. Plustestet är ett kompletterande test som görs på bilbarnstolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade bilbarnstolar är godkända för montering på samtliga platser i bilen.

En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Högsta säkerhet ger du ditt barn med en bilbarnstol som är både E- och Plus-märkt.

Bästa alternativet är att välja en plusmärkt bilbarnstol upp till 25 kg eftersom det tillåter ditt barn att sitta bakåtvänt och i samma skydd tills det är dags att byta till en framåtvänd bältesstol eller kudde.

Skillnad mellan plusmärkt och E-godkänt
Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår heller inte i E-godkännandet. En E-godkänd bilbarnstol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en bilbarnstol som klarat plustestet garanterar en högre säkerhet.

Provningen genomförs av VTI men till skillnad från E-godkännandet är märkningen frivillig. Det är alltså upp till tillverkaren att låta testa stolen. Plusmärkningen omfattar bilbarnstolar i grupp 1 och 2 och barn som berörs är mellan 1 och 6 år och väger mellan 9 kg och 25 kg.

Plus Test minimerar riskerna för felanvändning

Plustestet är framtaget för att öka säkerheten för barn i bil men även för att göra valet av bilbarnstol lättare och minimerariskerna för felanvändning.


Plus Test gör det enklare att välja
• Plusmärkningen anger alltid minsta garanterade vikt oavsett var du beslutar dig för att montera bilbarnstolen.

• För att bli plusmärkt måste bilbarnstolen vara E-godkänd för montering både i fram- och baksätet.

• En bilbarnstol som klarar 25 kg i framsätet men enbart 18 kg i baksätet får 18 kg angivet i plusmärket.

• För att få 25 kg i märkningen krävs, förutom ett E-godkännande upp till 25 kg, att bilbarnstolen klarar plustestet på samtliga platser i bilen.

• En bilbarnstol med Isofix kan som högst få 18 kg i plusmärket eftersom bilens fästen inte är dimensionerade för 25 kg.

En plusmärkt stol kan monteras på samtliga platser i bilen!


Visste du att…

Många bilbarnstolar har ett E-godkännande i olika viktklasser beroende på var i bilen bilbarnstolen monteras.

En bilbarnstol kan vara godkänd för bakåtvänt åkande upp till 25 kg på passagerarplats fram men endast för barn upp till 18 kg i baksätet. Det finns till och med bilbarnstolar som enbart är godkända för bakåtvänd montering på passagerarplats fram men som inte får användas i baksätet.

Att tänka på vid köp av bilbarnstol
Bilbarnstolen ska vara märkt med E-godkännande.

Prova bilbarnstolen i er bil och gärna på flera platser i bilen. Bilbarnstolen får dock aldrig placeras vid en aktiv airbag. Finns det behov av en bilbarnstol med speciella funktioner som exempelvis möjlighet att justera viloläge? Är stolen användarvänlig? Alla era funderingar och frågor kan ni få hjälp med hos oss på Babyproffsen. Kom till oss på Babyproffsen så berättar vi mer!

Vad är Isofix
Isofix är ett standardiserat fästsystem för bilbarnstolar. Isofix har tagist fram inom den globala organisationen ISO (Internationella standardiseringsorganisationen). Istället för att förankra bilbarnstolen med bilens ordinarie säkerhetsbälten hakar man fast bilbarnstolen i bilens Isofix-fästen. Både bil och bilbarnstol måste vara försedd med Isofix för att det ska fungera.

Isofix-fästena i bilen består av två fästpinnar, placerade strax bakom delningen av sätet och sätesryggen. Isofix-fästena på bilbarnstolen består av en låsmekanism som passar fästpunkterna i bilen.

I USA och Kanada kom lagkrav 2002 på att bilar skulle vara utrustade med Isofix medens man inom ECE (tillämpas i Europa och flera länder utanför) införde detta under 2004. Detta innebär i praktiken att så gott som alla nyare bilar har Isofix.

Bilbarnstol 0-9 månader
om nyfödd och fram till cirka 9 månaders ålder åker barnet i ett så kallat babyskydd. Babyskyddet placeras bakåtvänt och beroende på modell och märke monteras babyskyddet lite olika. Vissa babyskydd använder sig av bilens fasta bälte och andra babyskydd ”monteras” på en permanent bas, dock aldrig vid aktiv airbag. Denna bas kan fästas i bilen antingen med hjälp av bilbältet eller ett snabbfäste som kallas ISO-fix. Denna typ av bas gör det enkelt att plocka i och ur hela babyskyddet utan att behöva montera loss bilbältet varje gång. I själva babyskyddet ligger barnet väl skyddat och fastspänt i ett eget säkerhetsbälte.

När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet då barnets huvud sticker över babyskyddets kant eller när viktgränsen uppnåtts.

Bilbarnstol 0-4 år
Från det att barnet kan sitta själv utan stöd kan man börja använda en bakåtvänd bilbarnstol. Bilbarnstolen monteras oftast med hjälp av bilens säkerhetsbälte och medföljande underförankringsremma, dock aldrig vid aktiv airbag. Dessa remmar fästes i regel under bilens säte, beroende på bilens utförande varierar dessa fästpunkter något. Bakåtvända bilbarnstolar finns i flera olika utföranden där vissa är utrustade med justerbar sittbrunn vilket ger ett visst viloläge.

Barn ska åka i bakåtvänt bilbarnstol så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder. Bilbarnstolen är urvuxen först när barnets huvud sticker upp cirka en tredjedel över bilbarnstolens kant, eller när stolens viktgräns har passerats. Rådråga oss gärna.

Bältesstol, bälteskudde 4 år 
Bältesstolen eller bälteskudden är ett framåtvänt bilbarnskydd och används dock först när barnet inte längre kan åka bakåtvänt och tidigast vid 4 års ålder. Denna typ av bilbarnskydd behöver inte monteras om man inte valt en ISO-fix stol. Bältesstolen, bälteskudden hjälper till så att bilens trepunktsbälte hamnar korrekt över barnets kropp. Skillnaden mellan en bältesstol och en bälteskudde är främst bältsekuddens höga rygg vilken i regel är justerbar för att kunna växa med barnet. Läkare och forskar rekommenderar att bältesstol, bälteskudde ska användas till 10-12 års ålder.

Varumärken

Gilla oss på Facebook för att se nyheter, kampanjer och tävlingar.