Återkallelse

Jabadabado AB återkallar Barnstol Bunny – kvävningsrisk

Berörd artikel: Jabadabado Stol Bunny Artikelnummer: H13227

Lämna omedelbart tillbaka produkten till ditt inköpsställe, inget kvitto krävs.

Återkallelsen görs sedan det visat sig att produktens ryggstöd utgör en risk för små barn, kvävningsrisk föreligger. Konsumenter som köpt varan uppmanas att omedelbart sluta använda produkten samt återlämna den till inköpsstället. Kunden får självklart pengarna tillbaka, även utan uppvisande av kassakvitto. Vi ber dig som har köpt varan som present informera berörda föräldrar.

Vi på Jabadabado AB beklagar och ser allvarligt på det inträffade. (December 2021)

Återkallning för reparation av BeSafe iZi Go X1

9. Mars 2020

Potentiell risk när babyskyddet används i kombination med ISOfix basen. Det är säkert att installera med ett bilbälte.

SAMMANFATTNING

 • Det gäller endast BeSafe iZi Go X1 med serienummer från ZG0247548 till ZG(0)270529.
 • De berörda babyskydden ska lämnas in för reparation hos utvald återförsäljare från och med vecka 12.
 • Det potentiella problemet kan endast uppstå när babyskyddet används tillsammans med BeSafe iZi Go X1 ISOfix basen. Babyskyddet är säkert att installera med ett bilbälte.
 • Det här potentiella problemet gäller inte BeSafe iZi Go Modular (X1), iZi Modular i-Size basen eller någon annan BeSafe produkt.

VAD DU SKA GÖRA

 • Kontrollera vilket babyskydd du har.
 • Om det är en BeSafe  iZi Go X1 kolla serienumret.
 • Om ditt serienummer är mellan ZG0247548 och ZG(0)270529, vänligen kontakta omedelbart en av de utvalda återförsäljarna för att få babyskyddet reparerat.
 • Reparationen tar endast 10 minuter.
 • Installera din BeSafe iZi Go X1 med bilbälte så länge: Installationsvideo
 • Om du har köpt en ny BeSafe iZi Go X1 från och med 9 Mars 2020 och framåt, vänligen kontrollera att babyskyddet har ett ”CHECK 2020” klistermärke bredvid serienummer-etiketten. Detta klistermärke betyder att stolen har blivit reparerad och är därmed säker att använda.

DU KAN REPARERA BABYSKYDDET DÄR DU KÖPTE DET

Självklart är reparationen gratis och tar cirka 10 minuter. Reparations-kit är tillgängliga hos utvalda återförsäljare i ditt land från och med vecka 12 och framåt. Vid behov av ytterligare information, kontakta butiken.

Varför händer detta?

Vi genomför den här återkallningen för reparation baserat på ett potentiellt säkerhetsproblem hos en komponent i babyskyddet BeSafe iZi Go X1. Produktens prestation levde inte upp till vår standard i rutintesterna. Detta gällde endast under de mest extrema omständigheterna av flera tester som vi utför regelbundet. Vi har inte mottagit några fall gällande olyckor eller incidenter relaterade till det här problemet.

Säkerhetsproblemet är orsakat av en liten förändring i toleransen för en modifierad komponent som är inblandad i kopplingen mellan babyskyddet och ISOfix basen. Den här komponenten blev modifierad år 2017, de reguljära rutintesterna som har utförts sen dess har inte visat några problem, endast det senaste testet som utfördes i februari 2020 gjorde det. Därför kan vi begränsa andelen påverkade produkter till efter det förra testet som inte visade några problem. Med tanke på att vår säkerhet och produkt-kvalitéstandard är extremt hög har vi valt att göra mer än vad som krävs och därför återkalla alla babyskydd som innehåller den modifierade komponenten.

Då vi tydligt har identifierat det som problemet grundar sig i, har vi utvecklat en reparationsmetod som eliminerar eventuella säkerhetsrisker. Reparationsmetoden är noggrant krocktestad för att fastställa att produkten är 100% säker att använda.

Vilka produkter är påverkade?

Berörda -> omedelbar återkallning för reparation

 • BeSafe iZi Go X1 med serienummer från ZG0247548 till ZG(0)270529
 • Om du har köpt en ny iZi Go X1 från och med 9 mars 2020 och framåt, vänligen kontrollera att babyskyddet har ett ”CHECK 2020” klistermärke bredvid serienummer-etiketten. Detta klistermärke betyder att stolen har blivit reparerad och är därmed säker att använda.

Inte berörda -> går utmärkt att använda

 • BeSafe iZi Go X1 ISOfix bas
 • iZi Modular i-Size bas
 • BeSafe iZi Go Modular & BeSafe iZi Go Modular X1
 • BeSafe iZi Go X1 med ett serienummer som är lägre än ZG0247548 och högre än ZG(0)270529
 • Äldre versioner, innebär: iZi Go (utan X1) eller iZi Go+
 • iZi Sleep
 • Andra BeSafe bilbarnstolar och bältesstolar

Gällande basen

Den potentiella säkerhetsrisken gäller bara när BeSafe iZi Go X1 används i kombination med ISOfix basen. Basen i sig är inte påverkad.

Det är helt säkert att installera och använda BeSafe iZi Go X1 med bilens bälte: Installationsvideo

Hur du hittar serienumret

Vänd din BeSafe iZi Go X1 upp och ner. På undersidan finns det en vit etikett med texten ”Serial no/ID” som följs av två bokstäver samt sex eller sju siffror. Om ditt serienummer har sex siffor så lägger du bara till en nolla i början av sifferkombinationen för att matcha det sjusiffriga formatet.

Om ditt serienummer är längre än ZG0247548 eller högre än ZG(0)270529 så är din produkt inte berörd och är helt säker att använda.

Om ditt serienummer är mellan ZG0247548 och ZG(0)270529 och om babyskyddet inte har ”CHECK 2020” klistermärket betyder det att produkten är berörd och måste omedelbart repareras.

Om ditt serienummer är mellan ZG0247548 och ZG(0)270529 och om babyskyddet har ”CHECK 2020” klistermärket betyder det att produkten redan har blivit reparerad och är helt säker att använda.

FRÅGOR?

För fler frågor och funderingar, vänligen kontakta BeSafe på:

+46 (0)36 – 18 16 90
market@hts.no

Återkallelse av Elodie details napphållare. 

POTENTIELLT OSÄKRA NAPPHÅLLARE

På grund av ett produktionsfel uppmanar Babyproffsen och Elodie Details nu alla kunder som köpt eller tagit emot någon av följande napphållarmodeller att omedelbart ta dem ur bruk. Napphållaren skall returneras till inköpsstället mot full återbetalning. 

30150125520NA - Dots of Fauna
30150127600NA - Embedding bloom
30150130710NA - Happiness is Born
30150132620NA - Playful Pepe
30150133554NA - Midnight Bells
30150142852NA  - Faded Rose Bells 
30150136622NA - Pepe Mini
30150138532NA - Everest Feathers 
30150139568NA - Feathered Friend 
30150141566NA - Unicorn Rain
30150134150NA - Faded Rose 
103167 – Oh Deer Santa
Om din napphållare är en av de som här listas och är märkt med antingen ”Dec-18” eller ”Oct-18” som bilden här visas så berörs den av återkallelsen och skall tas ur bruk. 

Ta med napphållaren till din närmaste Babyproffsenbutik. Babyproffsen ersätter dig direkt på plats, dock måste du uppvisa kvitto som bekräftar att napphållaren är köpt i någon av Babyproffsens butiker eller webbshop.  

Har du köpt napphållaren i annan butik så kontakta dem eller recall@elodiedetails.se

Bakgrund;

Elodie Details har mottagit incidentrapporter från kunder som visar att delar av den här produktionen har metallclip med försvagningar som innebär att de kan gå sönder i mindre delar och utgöra en säkerhetsrisk för små barn. Interna tester har bekräftat att det finns en förhöjd risk och att den här produktionsrundan inte når upp till våra högt ställda kvalitetskrav. Försvagningen kan vara svår att se med blotta ögat, varför vi nu väljer att återkalla samtliga napphållare från den berörda produktionen.  

Elodie Details tar produktsäkerhetsfrågor på stort allvar, och alla våra produkter genomgår regelbundna tester mot gällande regler och förordningar. Trots detta har tydliga brister konstaterats i just den här produktionen. Inga personskador har rapporterats som en följd av detta, men för att så långt möjligt undvika framtida allvarliga incidenter väljer vi nu att återkalla samtliga berörda napphållare.  
Vi beklagar det inträffade och de problem som eventuellt kan uppstå. Har du frågor är du välkommen att ställa dessa till recall@elodiedetails.se

Varumärken

Gilla oss på Facebook för att se nyheter, kampanjer och tävlingar.