Återkallelse

Återkallelse av Elodie details napphållare. 

POTENTIELLT OSÄKRA NAPPHÅLLARE

På grund av ett produktionsfel uppmanar Babyproffsen och Elodie Details nu alla kunder som köpt eller tagit emot någon av följande napphållarmodeller att omedelbart ta dem ur bruk. Napphållaren skall returneras till inköpsstället mot full återbetalning. 

30150125520NA - Dots of Fauna
30150127600NA - Embedding bloom
30150130710NA - Happiness is Born
30150132620NA - Playful Pepe
30150133554NA - Midnight Bells
30150142852NA  - Faded Rose Bells 
30150136622NA - Pepe Mini
30150138532NA - Everest Feathers 
30150139568NA - Feathered Friend 
30150141566NA - Unicorn Rain
30150134150NA - Faded Rose 
103167 – Oh Deer Santa
Om din napphållare är en av de som här listas och är märkt med antingen ”Dec-18” eller ”Oct-18” som bilden här visas så berörs den av återkallelsen och skall tas ur bruk. 

Ta med napphållaren till din närmaste Babyproffsenbutik. Babyproffsen ersätter dig direkt på plats, dock måste du uppvisa kvitto som bekräftar att napphållaren är köpt i någon av Babyproffsens butiker eller webbshop.  

Har du köpt napphållaren i annan butik så kontakta dem eller recall@elodiedetails.se

Bakgrund;

Elodie Details har mottagit incidentrapporter från kunder som visar att delar av den här produktionen har metallclip med försvagningar som innebär att de kan gå sönder i mindre delar och utgöra en säkerhetsrisk för små barn. Interna tester har bekräftat att det finns en förhöjd risk och att den här produktionsrundan inte når upp till våra högt ställda kvalitetskrav. Försvagningen kan vara svår att se med blotta ögat, varför vi nu väljer att återkalla samtliga napphållare från den berörda produktionen.  

Elodie Details tar produktsäkerhetsfrågor på stort allvar, och alla våra produkter genomgår regelbundna tester mot gällande regler och förordningar. Trots detta har tydliga brister konstaterats i just den här produktionen. Inga personskador har rapporterats som en följd av detta, men för att så långt möjligt undvika framtida allvarliga incidenter väljer vi nu att återkalla samtliga berörda napphållare.  
Vi beklagar det inträffade och de problem som eventuellt kan uppstå. Har du frågor är du välkommen att ställa dessa till recall@elodiedetails.se

Varumärken

Gilla oss på Facebook för att se nyheter, kampanjer och tävlingar.